รายงานข้อมูลสำหรับจัดสรรงบฯแพทย์แผนไทย สปสช. ปี 59

                     1. ผลงานผู้รับบริการนวดแผนไทย สิทธิ์ UC (ครั้ง)
                     2. ผลงานผู้รับบริการอบสมุนไพร สิทธิ์ UC (ครั้ง)
                     3. ผลงานผู้รับบริการประคบ สิทธิ์ UC (ครั้ง)
                     4. ผลงานการจ่ายยาสมุนไพร สิทธิ์ UC (ครั้ง)
                     5. ผลงานบริการทับหม้อเกลือตามเกณฑ์ สิทธิ์ UC (ครั้ง)