รายงานข้อมูลสำหรับจัดสรรงบฯแพทย์แผนไทย สปสช. ปี 59

                   1. ผลงานผู้รับบริการนวดแผนไทย สิทธิ์ UC (ครั้ง)
                   2. ผลงานผู้รับบริการอบสมุนไพร สิทธิ์ UC (ครั้ง)
                   3. ผลงานผู้รับบริการประคบ สิทธิ์ UC (ครั้ง)
                   4. ผลงานการจ่ายยาสมุนไพร สิทธิ์ UC (ครั้ง)
                   5. ผลงานบริการทับหม้อเกลือตามเกณฑ์ สิทธิ์ UC (ครั้ง)