ระบบรายงานห้องงาน RDU

                     1. มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะตัวชี้วัด RDU (อยู่ในระหว่างการปรับวิธีการประมวลผล)