รายงานการนำเข้าข้อมูล  |   สถิติการส่งข้อมูล(รายสัปดาห์)  |   สถิติการส่งข้อมูล(รายเดือน)  |   ตรวจสอบจำนวนข้อมูล(รายเดือน) 

>> Download โปรแกรมส่ง 43 แฟ้ม << (Update 07/10/62)
>>MySQL ODBC<<


ปีงบประมาณ :     อำเภอ :       

กรุณาระบุปีงบประมาณก่อนครับ