สถิติการเข้าใช้ระบบ Data Exchange (LB-Moph DC)

วันที่ : คลิ๊กเลือกวันที่    ถึงวันที่ : คลิ๊กเลือกวันที่       

16 ส.ค.61 เพิ่มเติมการ Login ด้วยบัตรประชาชน Smart Card

* เงื่อนไขการใช้งาน
  1. ท่านต้องมี Username ที่ลงทะเบียนใช้งานในระบบแบบเป็นส่วนตัว(มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในระบบ)
  2. ติดตั้ง Java Runtime กรณีที่ในเครื่องยังไม่ได้ติดตั้ง Download --> คลิ๊กที่นี่ (ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียว)
  3. ติดตั้งโปรแกรมอ่าน Smart Card ของกระทรวงฯ Download --> คลิ๊กที่นี่ (ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียว)
  4. บัตรประชาชน Smart Card ที่นำมาใช้งานต้องไม่หมดอายุ
  5. เสียบบัตรประชาชนก่อนที่จะคลิ๊กปุ่ม Smart Card ทุกครั้ง
*** โปรแกรมอ่าน SmartCard อาจพบปัญหาหากถอดเครื่องอ่านออก ดังนั้นหากเสียบเครื่องอ่านใหม่ให้ Reboot เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ...