ระบบรายงานห้องงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)

                   1. รายงานความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุครบ 1 ปี (VAC1)
                   2. รายงานความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุครบ 2 ปี (VAC2)
                   3. รายงานความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุครบ 3 ปี (VAC3)
                   4. รายงานความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุครบ 5 ปี (VAC5)
                   5. ผลงานการรณรงค์การฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก (901)
                   6. ผลงานการรณรงค์การฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ (815)
                   7. ผลงานการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)